SPECIALLÆGE I ØRE-, NÆSE- OG HALSSYGDOMME

CHRISTIAN BANNER GINDESGAARD

Sidste nyt fra klinikken


Læge undersøgelseKlinikken holder lukket følgende dage på grund af kursus/efteruddannelse eller ferie

 

  • Kursus den 11. november.
  • Ferie mellem jul og nytår.

       

 

Når klinikken er lukket på grund af ferie, kursus eller af anden årsag, henvises man til at kontakte egen læge eller til en af regionens øvrige øre, næse & halslæger ( klik på linket) :   Øre, næse & halslæger i region  Syddanmark

 

 

OBS: Torsdag i ulige uger har vi operationer i fuld bedøvelse.

 

 

 1. oktober 2016 har speciallæge i øre, næse og halssygdomme, Christian Gindesgaard overtaget klinikken. 

 

 

 

Hvis du/De er forhindret i at møde til aftalt konsultationstid,  kan du/De, - senest et døgn inden -, sende os en mail på   udeblivelse@orelaegeivejle.dk,  - anfør navn , personnummer samt aftaletidspunkt.

Hvis du/De har log - in med adgangskode kan du/De ændre under e-kontakt

 

Sundhedsloven giver adgang til indhentning og videregivelse af oplysninger om helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger ved opslag i elektroniske systemer i forbindelse med aktuel behandling af patienter. Patienter gøres hermed opmærksomme på, at de kan frabede sig at oplysninger indhentes og videregives, ved at meddele os dette ved fremmødet i klinikken.                                                                                                    

Ligeledes kan ønske om speciel diskretion i forbindelse med klinikbesøg fremsættes ved fremmødet.

 

Under fanebladet LINKS findes genveje til forskellige nyttige hjemmesider, heriblandt Utilsigtede hændelser, Patienterstatning samt bestilling af batterier til høreapparater.

 

 

 

 

 

 

Speciallæge Christian Banner Gindesgaard   |   Vissingsgade 21   |   7100 Vejle   |   Tlf 75835533   |   udeblivelse@orelaegeivejle.dk
administration